More Words

Words formed from any letters in zaffirs, plus optional blank

The value of the blank, or of an existing letter already on the game board, is shown at the start of each line.

7 letters

a -   affairs   raffias   zaffars   zaffirs

e -   zaffers   zaffres

f -   zaffirs

h -   raffish

i -   zaffirs

k -   kaffirs

l -   frazils

m -   affirms

r -   zaffirs

s -   zaffirs

t -   tariffs

u -   suffari

z -   zaffirs

6 letters

a -   affair   raffia   safari   zaffar   zaffir

d -   draffs

e -   ferias   fifers   fraise   frizes   zaffer   zaffre   zaires

f -   zaffir

g -   griffs

h -   sharif

i -   zaffir

k -   fakirs   kaffir   kafirs

l -   flairs   frails   frazil

m -   affirm   mirzas   zirams

q -   faqirs

r -   friars   zaffir

s -   sizars

t -   afrits   tariff

z -   zaffir

5 letters

a -   afars   arias   fairs   fiars   izars   raffs   raias   sizar   zarfs

b -   abris   baffs   barfs   biffs   sabir

c -   caffs   czars   farci   scarf

d -   daffs   draff   fards   raids

e -   afire   arise   fares   fazes   fears   feria   fiefs   fifer   fifes   fires   fries   frise   raise   razes   reifs   safer   serai   serif   sizer   zaire

f -   fairs   fiars   raffs   riffs   zarfs

g -   frags   frigs   gaffs   griff   ragis

h -   hafis   hafiz   hairs

i -   fairs   fiars   izars   riffs   sizar

j -   jiffs

k -   fakir   frisk   kafir   kaifs   rakis   skiff

l -   alifs   arils   fails   farls   filar   flair   frail   lairs   laris   liars   liras   rails   rials

m -   amirs   farms   firms   mairs   miffs   mirza   simar   ziram

n -   airns   firns   infra   naifs   naris   nazis   rains   ranis   sarin   sniff

o -   faros   sofar   zoris

p -   fraps   pairs   paris   spiff

q -   faqir

r -   arris   fairs   fiars   friar   izars   raffs   riffs   sirra   sizar   zarfs

s -   arsis   fairs   fiars   frass   izars   raffs   riffs   saris   sizar   zarfs

t -   afrit   airts   astir   farts   fiats   first   frats   frits   fritz   rafts   rifts   sitar   staff   stair   stiff   stria   tarsi   tiffs   tzars

u -   auris   ruffs

v -   vairs

w -   swarf   waffs   waifs   wairs

x -   affix

y -   fairy   frays   yaffs

z -   frizz   izars   sizar   zarfs

4 letters

a -   afar   airs   arfs   aria   fair   fiar   izar   raff   raia   rias   sari   zarf

b -   abri   arbs   baff   barf   bars   bias   biff   bras   bris   fibs   isba   ribs

c -   arcs   asci   caff   cars   cris   czar   fisc   scar

d -   aids   arid   daff   dais   fads   fard   fids   rads   raid   rids   sadi   said   sard

e -   ares   arse   ears   effs   eras   fare   faze   fear   fief   fife   fire   frae   ires   rase   raze   refs   reif   reis   rife   rise   safe   sear   seif   sera   serf   sire   size

f -   arfs   fair   fiar   firs   friz   raff   riff   rifs   zarf

g -   fags   figs   frag   frig   gaff   gars   ragi   rags   rigs   zags   zigs

h -   fash   fish   hair   rash   shri

i -   airs   fair   fiar   firs   friz   iris   izar   rias   riff   rifs   sari

j -   jars   jiff

k -   arks   irks   kafs   kaif   kifs   kirs   kris   raki   risk   saki   sark

l -   ails   alif   aril   fail   farl   fila   fils   lair   lari   lars   liar   lira   rail   rial   sail   sial

m -   aims   amir   amis   arms   farm   firm   mair   mars   miff   mirs   rami   rams   rims   sima

n -   ains   airn   anis   fain   fans   fins   firn   naif   nazi   rain   rani   rins   sain   zins

o -   faro   fora   oafs   oars   offs   osar   soar   sofa   sora   sori   zori

p -   frap   pair   pars   pias   raps   rasp   rips   spar   spaz   zaps   zips

r -   airs   arfs   fair   fiar   firs   friz   izar   raff   rias   riff   rifs   sari   zarf

s -   airs   arfs   firs   rias   rifs   sari   sirs   sris

t -   airt   aits   arts   fart   fast   fats   fiat   fist   fits   frat   frit   raft   rats   rift   ritz   sati   sift   star   stir   tars   tiff   tsar   tzar   zits

u -   furs   ruff   sura   surf   ursa

v -   vair   vars   visa

w -   raws   waff   waif   wair   wars

x -   axis

y -   airy   fays   fray   iffy   rays   ryas   sizy   yaff

z -   fizz   friz   izar   razz   zarf

3 letters

a -   aas   aff   air   ais   arf   ars   far   fas   ras   ria

b -   abs   arb   bar   bas   bis   biz   bra   fib   rib   sab   sib

c -   arc   car   cis   sac   sic

d -   ads   adz   aid   dis   fad   fid   ids   rad   rid   sad

e -   are   ear   eff   efs   era   ers   fer   fez   fie   ire   ref   rei   res   sae   sea   sei   ser

f -   aff   arf   far   fas   fir   fiz   iff   ifs   rif

g -   fag   fig   gar   gas   rag   rig   sag   zag   zig

h -   ash   has   his   rah   sha

i -   air   ais   fir   fiz   iff   ifs   ria   rif   sir   sri

j -   jar   raj

k -   ark   ask   irk   kaf   kas   kif   kir   ska   ski

l -   ail   als   fil   lar   las   lis   sal

m -   aim   ami   arm   ism   mar   mas   mir   mis   ram   rim   sim

n -   ain   ani   fan   fin   ins   ran   rin   sin   zin

o -   azo   for   fro   oaf   oar   off   ora   ors   zoa

p -   asp   par   pas   pia   pis   psi   rap   rip   sap   sip   spa   zap   zip

r -   air   arf   ars   far   fir   ras   ria   rif   sir   sri

s -   ais   ars   ass   fas   ifs   ras   sir   sis   sri

t -   aft   ait   art   fat   fit   its   rat   sat   sit   tar   tas   tis   zit

u -   fur   sau

v -   var   vas   via   vis

w -   raw   saw   war   was   wis   wiz

x -   fax   fix   rax   sax   six   xis   zax

y -   ays   fay   fry   ray   rya   say   yar

z -   fiz

New Search

Some random words: its   agnize   veliger   tetter   mu   luau   plod  


This is not a dictionary, it's a word game wordfinder.   -   Help and FAQ   -   Examples   -   Home

Privacy and Cookies Policy - Share - © Copyright 2004-2017 Morewords.com - 517.710mS